inici | contactar | nota legal

 

QU» VOLEM

L’Ateneu Popular Rocaus més que un espai físic, pretén ser un espai cultural i social, des del qual es realitzin activitats que dinamitzin el nostre municipi i ens permetin treballar tots els objectius que ens hem proposat.

 

 1.‐OBJECTIUS

 

  • Centrar els seus esforços i activitats al poble de Sallent, programant activitats per difondre i conservar la cultura catalana. Propiciar un coneixement més ampli i profund de la història del nostre municipi i país. Realitzar activitats de difusió i de formació que afavoreixin la utilització de la nostra llengua i per l’extensió de l’ús social del català.
  • Defensar el medi ambient, a nivell local i com a primer pas per a la defensa global del territori que l’envolta. Se centra en l’equilibri ecològic, social i urbanístic a traves del foment i l’ús de pràctiques sostenibles. 
  • Potenciar els drets i deures entre individus, fomentant els drets fonamentals de la persona, amb especial atenció en la igualtat de gènere, la llibertat sexual, el dret dels infants, de la gent gran i eliminar el feixisme en totes les seves expressions. 
  • Impulsar l’autodeterminació constant de l’individu, cap a un grau màxim personal de llibertat, com a mitjà cap a l’autodeterminació col·lectiva. 
  • Fomentar la cultura de la solidaritat i la cooperació, enfront de la globalització neoliberal; partint de la participació ciutadana en els processos de decisió, que fomentin una democràcia real.
  • Potenciar la solidaritat internacional així com actuar en projectes de cooperació internacional. Aposta per la llibertat dels Països Catalans i de tots els pobles del món que pateixin una situació d’opressió nacional, amb els quals ens solidaritzem.

 

2. ESPAIS

 

Per tal d’assolir aquests objectius, i d’organitzar i gestionar els diferents actes organitzats des de l’Ateneu, es creen diferents espais. S’entén com a espai un grup de gent que es compromet a treballar i organitzar activitats relacionades amb aquella temàtica. Cada espai ha de mantenir una programació regular, que doni continuïtat a les activitats.

Hi haurà uns temes transversals que hauran d’incorporar tots els espais, els quals són: activitats de formació i transport de reivindicacions, lluites i/o problemes al carrer. Per això, cada espai organitzarà campanyes d’accions a l’espai públic, mostraran les difenrents problemàtiques fora del local de l’Ateneu.